Turkmen Yurt Tv
292 members
25 photos
207 videos
2 files
78 links
Официальный канал Туркмен Юрт Тв.
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdymuhamedowyň Büjet Işgärlerini Işden Kowup Ykdysadyýeti Halas Etmes
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Lebap Welaýatda 7 Lukmany Ýegenleriniň Peýdasy Üçin Jezalandyrdy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedowyň Giýewisi Nazar Rejepow Diri, Sagdyn We Üsgürenagam
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedowyň Dollar We Manat Korrupcion Emelleri | Туркменистан
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow Türkmen Pasportynyň Güýjüni Ýok Etdi | Туркменистан Паспорт
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedowa Garşy Protestleriň Şowsuzlygynyň Sebäbi | Туркменистан Протест
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedowyň Gyzy We Giýewi Londonda Kanuny Bozýar
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Geldi Kyarizow Haramdagyň Populistleriniň We Prowokatorlarynyň Hakyky Maksatlary
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan: Haramdag Berdimuhamedow Watan Habarlara Turkmen Yurt TV-ni Ýapmagy Buýurdy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow Özüne Wepaly Işgärleri Rehimsizlik Bilen Ýok Edýär Туркменистан
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Lebapdaky Tebigy Betbagtçylykdan Soň Boltaýewa Rozygul Weýran Edilen Jaýda Ölüm Halda
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow: Puluň Bolmasa - Weýran Bolan Öýde Ýaşa, Arza Etseňiz Türma Git
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow - 42,660 Adama Azatlygy Talap Edyaris Raspolawinka, Amnistiýa
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedo Talyplara Daşary Ýurt Uniwersitetlerde Okamagy Gadagan Etdiýar
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedowyň Diktaturasy Ilata Kömek Etmegiň Ýerine Parahorlygy Köpeltdýar
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow Aýallara Awtoulaglary Sürmäne Gadagan Edýär | Туркменистан
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmen Yurt TV | Turkmenistan: Şepagat Uýalarynyň Gazanjy Hepdede $6000 Dollar? | Туркменистан
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Geldi Kyarizow, Haramdag Berdimuhamedowyň Diktaturasynyň Hasietnamasy | Туркменистан
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow Ilatyň Zagranpasportlaryny Näresmi Elinden Alýar | Туркменистан
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Turkmenistan Haramdag Berdimuhamedow Manaty Nädip We Näme Uçin Bütin Dünýäde Aýlaýar