>
Turkmenyurttv

Turkmenistan Aýallaryň Hukuklary we Gender Deňligy Boýunça Jogap Berdi

Hukuk gorayjylaryň dokladlarynyň esasynda Komitet Turkmenistan tarapynyň wekillerine degişli soraglary berdiler. Resmi wekilleriň jogabynda hamana Turkmenistanda jyns we ayallaryň hak-hukuk meselesinde hemme zat gulala-gulluk edilip görkezildi. Bu mesele boyunça Konwençiyanyň ähli talaplaryny döwlet gyşarnyksyz berjay edyär diylyp aydyldy. Turkmen resmi delegaçiyasynyň sözlerine görä,daşary yurtly rayatlar bilen nikalaşmak ucin we bu mesele bilen baglanşykly gerek bolyan […]