Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence)

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence) (РУС Субтитры) | Как Туркменистану Сохранить Алабая TamTam Channel https://tt.me/turkmenyurttv Telegram Channel 📧 https://t.me/Turkmenyurttv Website:🌐 https://www.turkmenyurt.tv Facebook: https://www.facebook.com/turkmenyurttv OK.RU 🆗 https://www.ok.ru/turkmenyur VK.RU https://vk.com/turkmenyurttv ------------------------------------------------------------------------- AR = Azatlyk Radio GK = Geldy Kyarizov -- AR: На этой неделе наиболее популярной у наших читателей была информация о том, что туркменские власти решили установить памятник, символу 5-х Азиатский Игр 2017, Вепалы. AR: В прошлый

Turkmenistanda Ahal-Teke Atlarynyň Tohumy Yitirim Edilyär

Turkmenistanda ahal-teke atlarynyň tohumy yitirim edilyär   Ahal-teke bedewleri Turkmenistanyň göz guwanjy we turkmenleriň milli buysanjy hasaplanyar. Ahal-teke atlary boyunça bilermen-ekspert,Turkmenistanyň döwlet gerbinde yerleşdirilen  Yanardag atly bedewiň eyesi, ady belli atşynas we öňki ministr, 66 yaşly Geldi Kärizow  C-1 yaylymyna beren interwyusynda, ahal- teke atlarynyň häzirki gözgyny yagdayyny göz öňune tutup, dunyä

Atçylyk,çeper höwesjeňlik däl,bu ylym!

Turkmendöwlethabarlarynyň(TDH) beryän maglumatyna görä G.Berdimuhammedow 8-nji yanwarda atçylyk kompleksine baryp ol yerde täzelikde dogulan bir gyr reňkli tayçanaga Ruhybelent diyen at dakypdyr hem-de ol tayçanagy täze yylyň saglyk we ruhybelentlik alamaty diyip häsietlendiripdir. Täze doglan tayçanagy reňki boyunça meşhur Gyrat bilen deňeşdimezden owal atçylyga mahsus bolan käbir ayratynlyklary bilmek iňňän zerur. Meselem,Göroglynyň

Top